Reklama
 
Blog | Jiří J. K. Nebeský

Na ztracené vartě – Zelená planeta Klaus

Přečetl jsem knížku Modrá, nikoli zelená planeta hlavně proto, abych o ní napsal lístek do svého blogu. Činím tedy tak a v titulku parafrázuju název "antologie české protikomunistické publicistiky z let 1945-1948" Na ztracené vartě Západu, neboť mi to připadá výstižné.

Klíčovým problémem knížky je nevyjasněný vztah k „ochraně přírody“. Autor sice deklaruje, že je třeba rozvíjet ekologické vědomí, vnímavost a pozornost, že je třeba chovat se ekologicky citlivěji a je třeba mít rozumnou politiku ochrany životního prostředí (s. 124–125), ale neříká jak by taková politika měla vypadat. Vzhledem k tomu, že mu jde o ideologii enviromentalismu a její iracionální základy, je to jistě pochopitelné, jenže každá koncepce ochrany přírody musí být tvořena nějakou ideologií, nějakou představou „ideálního stavu“.

Autor se snaží o racionální polemiku s hnutím, které má nepochybně iracionální prvky, ale jako ekonom musí logicky počítat i s tím, že „žít něčím“ (tedy nějakou ideologií) je jednou ze základních potřeb člověka. Že enviromentalismus vyplňuje týž prostor jako kdysi náboženská víra či nacionalismus je evidentní, to samo ovšem nemůže enviromentalismus diskvalifikovat, spíše to svědčí o tom, že racionální debata je nepřiměřená. A že jedinou cestou z této ideologie je její nahrazení ideologií jinou. A je dobré vědět, že každá skutečná ideologie usiluje o názorovou dominanci – a tedy ohrožuje svobodu. Enviromentalismus ohrožuje svobodu, ale svobodu samu nelze zpracovat v dostatečnou ideologii.

Tím vším chci říct pouze to, že brilantní analýza nesmyslnosti „enviromentalistických klacků“ jako je strach z vyčerpání zdrojů, strach z přemnožení, strach z oteplování atd. se míjí účinkem, neboť iracionalita je stavebním prvkem ideologie. V tom mi knížka evokuje onu zmiňovanou antologii Na ztracené vartě Západu. Boj s enviromentalismem nelze vyhrát, lpění na „liberálních“ hodnotách sice bude oceněno dějinami, ale nic to nezmění. Ani kdyby lpěl sám prezident.

Bohužel.

P. S.: Na základě prvních ohlasů v diskuzi chci zdůraznit, že ač to možná není na první pohled jasné, tak mě četba knihy bavila, v řadě věcí mi otevřela nové obzory (nevyčerpatelnost zdrojů či diskontování) a myslím, že by si ji měli přečíst zejména ti, kteří se apriori domnívají, že je to knížka hloupá. Bohužel je však utopické předpokládat, že existuje větší množství těch, kteří „čtou texty nepřátel“. Já taky nebudu číst Ala Gora a nebudu chodit na Moorovy filmy. Proč? Asi proto, že je chválí ti, jejichž úsudku si příliš nevážím. A oni samozřejmě nebudou číst Klause, protože jej chválí ti, jejichž úsudku si příliš neváží 🙂

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama