Reklama
 
Blog | Jiří J. K. Nebeský

Radar Gagarin a radar Bush

Pár poznámek, které vznikly při srovnání textu písně Dobrý den, majore Gagarine a Dobrý den, prapore hvězd a pruhů.

Ministryně Vlasta Parkanová na nápěv skladatele Jaromíra Hniličky Dobrý den, majore Gagarine nazpívala parafrázi původního textu, jejž napsal Gustav Brom, přejinačil Jan Vyčítal.

1961: Celý svět slyšel tu zprávu TASSu, /
celý svět zanechal hovoru, /
celý svět vyskočil od rozhlasu /
a zdvihl pohledy nahoru.

2007: Celý svět listoval denním tiskem, /
celý svět zanechal hovorů, /
já jsem Vás uvítal ruky stiskem /
a zvedl pohled svůj nahoru.

1961: Dobrý den majore Gagarine, /
tak jsme se konečně dočkali, /
celý svět připil Vám rudým vínem, /
lidé vám zezdola mávali.

2007: Dobrý den, prapore hvězd a pruhů, /
tak už ses rozvinul nad náma, /
dobrý den, prapore našich druhů, /
co jsme je vítali s džípama.

2007: Dobrý den, radare, prostě welcome, /
tak jsme se konečně dočkali, /
dobrý den, radare, já ti tleskám, /
kámoši usárnou mávali.

1961: Vyřiďte prosím na měsíci, /
vyřiďte mezi hvězdami /
co chceme všichni dneska říci /
že přijdem brzo za vámi.

2007: Vyřiď tam prosím do vesmíru, /
vyřiď tam mezi hvězdama, /
že chcem žít nadál s každým v míru, /
radši však šijeme U Sama.

2007: Vyřiď tam prosím, že my víme, /
kdo nám kdy přines svobodu, /
kde Masaryk s prezidentem Wilsonem /
pomoh našemu národu.

1961: Já to tak zazpívat nedovedu /
trémou se třese mi dneska hlas /
máte prý majore dvacet sedum /
a svět je mladý podle vás.

2007: tato sloka neprošla parafrází

Nový text vytváří v refrénu ekvivalenci letce Gagarina s vlajkou USA, resp. radarem. V jakém smyslu je radar ekvivalentem Gagarina? Oba mají nějakou spojitost s raketami a vesmírem, ale zatímco původní výzva „Hvězdnému velvyslanci“, aby něco „vyřizoval mezi hvězdami“, se nepochybně týká hvězd kosmických, u parafráze si tím nemůžeme být jisti. Pracuje totiž s motivem „praporu hvězd a pruhů“, takže je dost dobře možné, že právě těmto hvězdám na vlajce (jež snad symbolizují jednotlivé státy Unie) je určen nový vzkaz. O jaký vzkaz však jde? Jestliže v roce 1961 se jedná o takřka eschatologické „přijdem brzo za vámi“, dnes vzkazujeme „že chcem žít nadál s každým v míru, radši však šijeme U Sama“.
„Šít u Sama“ se zdá znamenat totéž co „pod ochranou USA“, což je metafora novátorská, přestože využívá metaforu otřepanou – „strýček Sam“ jako označení USA.

Přestože závislost parafráze na pretextu je tak velká, že sémantika nového textu se zřetelně ohýbá pod tlakem původní formy, nemůžeme si nevšimnout, že Vyčítal zajímavě vytváří nový mýtus české moderní historie.
Nemám teď na mysli mýtus jako bajku, ale mýtus jako vyprávění dávající beztvaré hmotě historických událostí nějaký strukturovaný smysl. Jde mi zejména o zmínku o Masarykovi a Wilsonovi. Pohled na USA jako spolutvůrce samostatného Československa je sice historicky relevantní, ale do „lidového pojetí“ příliš nepronikl. Hlavně tedy proto, že byl vytlačován mýtem o SSSR jako zroditeli „naší samostatnosti“. No a když k tomu přidáme osvobození západních Čech americkou armádou a pohled na rozpad Říše zla uzbrojením ze strany USA, je z toho ucelený příběh, v němž lze vidět trvalý podíl USA na naší svobodě. Tento mýtotvorný rozměr písně mi připadá pozoru hodný.

Poslední poznámka se týká příležitosti, pro niž píseň vznikla, a která dává textu „dobrý den, radare, prostě welcome“ ještě jiný význam. Vzhledem k tomu, že jde o uvítací píseň pro prezidenta USA, vzniká tu ekvivalence mezi „radarem“ a „Bushem“. V osobě George W. Bushe nás tedy přijel do značné míry navštívit radar – tedy „přístroj určený k indentifikaci, zaměření a určení vzdálenosti objektů“. Přitom stejně dobře nás mohl navštívit Bush jako ztělesnění „víz“: Dobrý den, víza, snad skončíte, / tak jsme se konečně dočkali … atd.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama